DPA 4055 - Kick Drum Microphone

16-06-22

DPA

DPA Microphones is a renowned brand specializing in the manufacturing of high-quality microphones. Their microphones are used in a wide range of applications, from live music performances to studio recordings.

Er zijn veel kickdrum microfoons op de markt, maar geen enkele zoals de nieuwe DPA 4055!